martes, 13 de enero de 2009

Adean Symbol: Chakana

Tapuwanchej imataq chakana sutin? Ancha ashka simikunaqa chakanaq rimanku. Chakana-si pata-patajina kan, paywan runaqa hananpachaman wichayta atikun. Tiawanakuq wasichayninpi, puma punkupi , uj hatun ushnu, patapi uj hatun chakanata punkullujina qhawayta atinchej, wak iskay chakana llaqllasqa rumipi kawsankupis.

Hananpachapi, ch´isipi iskay chakanata runakuna qhawanku: qhapaq chakana, "orión" ñisqapis, aswan llapanpa chakana, "cruz del sur" ñisqapis. Qhapaq chakana pishqa qoyllur, llapanpa chakana tawa qoyllur.

Iskayqa Juan Santa Cruz Pachacutecpa lantin kashanku. Pay koricanchapi iskayta rikuchikurqa.


Vocabulary:
punkullu: pool
lanti: drawing
rikuchikuy: to represent
llapanpa: adj. general
llaqllay: to sculpt
rumi: stone
ch´isi: night

No hay comentarios: